Wie zijn we?

 
Het Godsvriendenhuis staat voor een warme uitnodiging aan personen en gezinnen om samen als tochtgenoten verbondenheid en ontmoeting te beleven in vriendschap met de Heer en evangelische solidariteit in het hart van de Kerk.
 
Een stukje geschiedenis…
 
Sinds 1999 was het Godsvriendenhuis gehuisvest en mocht het haar activiteiten en gemeenschap uitbouwen op het domein van de oude priorij Betlehem in Herent bij Leuven. De fraterniteit bestond uit een groep van geëngageerde personen en gezinnen die ter plekke woonden (huisgenoten) of met het huis verbonden waren (tochtgenoten) en die mee instonden voor de activiteiten en het onthaal in huis. Naast het aanbod van het Leerhuis van de contemplatieve dialoog rond christelijke teksten (Wachters bij de Bron), het maandelijks open avondgebed, het vriendenmaal en andere ontmoetingen en vormingsavonden rond geloofsverbondenheid, spiritualiteit en liturgie legde het Godsvriendenhuis zich toe op het beoefenen van christelijke gastvrijheid (oa. stilte-onthaal in het gastenverblijf) en evangelische solidariteit (o.a. vrijwillige medewerking aan pastoraal voor bejaarden). Het Godsvriendenhuis bood ook concrete inleefmogelijkheden voor wie zich geroepen wist tot het evangelische getuigenis van een intenser christelijk gemeenschapsleven.
 
Daarnaast verzorgde het Godsvriendenhuis huispublicaties die in verband staan met haar activiteiten of inspirerende figuren uit de christelijke traditie (Basilius de Grote, Enzo Bianchi, Dorotheus van Gaza).
 
Onze inspiratie.
 
Onze fraterniteit is geleidelijk uitgegroeid tot een levensbetrokken oefenplaats of leerhuis waarin we als huisgenoten en tochtgenoten regelmatig samenkomen en een aantal evangelische grondhoudingen proberen eigen te maken. We laten ons hierbij inspireren door de Heilige Schrift maar ook door de vrienden van de Heer die ons de weg wijzen en onze tochtgenoten zijn (kerkvaders, heiligen, mystici). Het beleven van de vriendschap met Christus krijgt de centrale plaats in de keuze voor gebed, contemplatie en mystiek. Zo worden ze geen consumptieartikelen. Zich toegewijd en dienstbaar inzetten voor een gastvrij onthaal van kwetsbare of ademruimte-zoekende medemensen is evenzeer belangrijk. Het maakt de authenticiteit uit van elk christelijk engagement. Omdat geloven geen privébezit is kan het enkel groeien in verbondenheid met anderen. Het vernieuwt ons leven wanneer we het in respectvolle dialoog in en in de kracht van de Heilige Geest leren delen en doorgeven. Dan durven we ook op een ongedwongen en aanstekelijke manier getuigenis afleggen van het evangelie en vanuit de bewogenheid van een ontvankelijk en luisterend hart de helende en verbindende kracht van de liefde van de Vader aanwezig stellen.
 
Huidige plaatsen van ontmoeting.
 
Einde 2014 werd het duidelijk dat de toekomst van het Godsvriendenhuis in het gebouw in Herent niet meer verzekerd was. Na een grondige onderscheiding werd besloten het gebouw te verlaten en aansluiting te zoeken bij een grotere toekomstgerichte beweging in de kerk. Momenteel krijgen die verbondenheid en onze activiteiten gestalte in het klooster van het H. Hart van de gemeenschap Chemin Neuf (Berchem, Antwerpen) en het bezinningshuis de Bron van de zusters van Liefde (Lovenjoel).
 
Onze activiteiten.
 
Lees hierover meer via de home pagina.

Gelovig samenhuizen rond Jezus

samenhuizen

Contemplatieve lezing van christelijke teksten

Leerhuis

Open avondgebed, Net For God, Tiberiade groep

Avondgebed

In elke mens die aanklopt aan onze deur treedt God ons tegemoet

Ontmoeting

Het Godsvriendenhuis | België | CONTACT | Login