Wachters bij de Bron

2013 14 WBDB affiche

De toekomst van een leerhuis…
 
In het leerhuis van de contemplatieve dialoog mogen we op een bijzondere manier het werk van Gods Geest ervaren, doorheen het aandachtig lezen en delen over teksten van Bijbelse figuren en mystieke of spirituele auteurs uit onze rijke christelijke traditie. We zijn er als wachters getuigen van het charisma van Gods vriendschap dat telkens weer opborrelt als een bron van levensvernieuwing en vreugde in ons eigen hart en ons met de Heer en elkaar verbond.
 
Het afgelopen jaar was er maandelijks in het kader van het Open Avondgebed de gelegenheid om in de traditie van de “Wachters” met elkaar in geloof te delen naar aanleiding van een film van de gemeenschap Chemin Neuf (zie Open Avondgebed). Dit initiatief loopt ook volgend jaar verder dankzij de gastvrijheid van de zusters van de Liefde in het bezinningshuis de Bron inLovenjoel.
 
Maar daarnaast blijkt ook een vraag te bestaan om de deuren van het leerhuis weer te openen… Wordt vervolgd.
 
Een stukje geschiedenis…
 
Elf jaargangen lang ging het programma van de Wachters bij de Bron door in het gebouw van
onze fraterniteit in Herent. Hieronder kan je een terugblik vinden.
 

Leerhuis van de contemplatieve dialoog: lezing van teksten uit de christelijke traditie.

'Wachters bij de Bron' staat voor een reeks donderdagavonden en/of zaterdagnamiddagen gewijd aan het contemplatief lezen van teksten uit de christelijke traditie. Vanaf het begin van de Kerk tot op de dag van vandaag wijden mannen en vrouwen zich als wachters bij de Bron toe aan een persoonlijke en intense beleving van Gods vriendschap waardoor zij meer en meer op Christus gaan gelijken. Ook wij kunnen ons aan die Bron laven en in Christus omgevormd worden door ons te laten raken door het levensverhaal van deze godsvrienden en door een aandachtige, gelovige en dialogerende lezing van hun geschriften. Met deze keuze voor een contemplatieve lezing is meteen gezegd dat het niet gaat om een intellectuele studie en ook niet om het streven naar buitengewone ervaringen. Mystici beleven God juist als aanwezig in het gewone van het dagelijkse leven en in de worsteling met diepmenselijke levensvragen. 

 

Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water.
Hooglied 4: 15

Laat Christus in uw hart wonen,
Laat zijn zalving in uw hart aanwezig zijn.
Hij is de Bron waaraan ieder zich kan laven.
Wij zijn niet elkaars leraars
die elkaar moeten onderrichten.
Christus en de inspiratie die van hem komt,
onderrichte ons.
H. Augustinus

Terugblik

Prof. Lamberigts over Augustinus

Prof. Dr. Lamberigts Augustinus

Een terugblik op onze laatste avond van de Wachters bij de Bron (2013/14) met als thema Levenskunst voor vandaag.

Uw liefde moet geleid worden door de Geest.

Prof. Lamberigts toonde zich een echte liefhebber van Augustinus, niet alleen vanuit een wetenschappelijke belangstelling maar bovenal omwille van datgene wat Augustinus in zijn Regel ons te zeggen heeft over leven in gemeenschap vandaag. Daarbij gaat het volgens professor Lamberigts om samenleven, om leven in een gemeenschap als veel ruimer dan leven in een klooster.
meer...

Avond van de Wachters bij de Bron

Prof. Dr. Mathijs LamberigtsLevenskunst voor vandaag

Met Prof. Dr. Mathijs Lamberigts (hoogleraar aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven) zullen we ontdekken wat de kloosterregel van Augustinus ons in het bijzonder als leken vandaag aan levenswijsheid en levenskunst kan aanbieden.

do 15 mei om 19u30

Info & inschrijven

 

Abt P. Vanderheyden over Benedictus

Abt Philippe VanderheydenAfgelopen donderdag mocht het Godsvriendenhuis zich voor de derde maal verheugen in een bezoek van Abt Philippe Vanderheyden van de Abdij van Chevetogne. Hij bracht ons vanuit zijn persoonlijke ervaring als abt van een benedictijnengemeenschap een inkijk in de evangelische spiritualiteit van de regel van Benedictus die ook leken kan inspireren om vrede en eenheid onder elkaar te bewaren ondanks de verschillen.
meer...

De regel van Augustinus: Eén van hart en ziel op weg naar God

Augustinus Op donderdag 13 maart mochten we tijdens de samenkomst van de Wachters bij de Bron zuster Francis van het Engels Klooster in Brugge beluisteren over de levenskunst voor vandaag die te ontdekken valt in de Regel van Augustinus.
meer...

 

Avond van de Wachters bij de Bron

Abt Philippe Vanderheyden

Levenskunst voor vandaag

Met Abt Philippe Vanderheyden (Chevetogne) zullen we ontdekken wat de kloosterregel van Benedictus ons als christenen vandaag aan levenswijsheid en levenskunst kan aanbieden.

do 24 april om 19u30

Info & inschrijven

Gelovig samenhuizen rond Jezus

samenhuizen

Contemplatieve lezing van christelijke teksten

Leerhuis

Open avondgebed, Net For God, Tiberiade groep

Avondgebed

In elke mens die aanklopt aan onze deur treedt God ons tegemoet

Ontmoeting

Het Godsvriendenhuis | België | CONTACT | Login